• Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2022

    10:36 | 30/12/2021

    Một số chính sách mới như thu nhập dưới 2 triệu đồng một tháng ở thành phố được coi là hộ nghèo; 10 ngày điều chỉnh giá xăng một lần; tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động… sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1/2022.