• Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, hiện đại

  09:15 | 08/03/2024

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 7/3/2024 phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • Bản tin môi trường số 8/2023

  10:37 | 27/02/2023

  Mới đây, tại cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ cấp thiết cần triển khai trong thời gian tới.

 • Họp bàn xây dựng quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia

  15:34 | 22/02/2023

  Mới đây, tại cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ cấp thiết cần triển khai trong thời gian tới.

 • Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch về môi trường

  14:37 | 12/03/2021

  3 nhiệm vụ mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giao Tổng cục Môi trường thực hiện là quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường...