• Bản tin môi trường số 14/2022

    08:07 | 18/04/2022

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.