• Quảng Ngãi triển khai phong trào Tết trồng cây 2023

    17:07 | 03/01/2023

    Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện “Tết trồng cây”, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.