• Khoảng 80% đội tàu của PVTrans đang hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới

    10:17 | 22/09/2021

    Bên cạnh việc giữ vững thị trường vận chuyển nội địa, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã phát triển mạnh ra thị trường quốc tế với khoảng 80% đội tàu của PVTrans đang hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới, bắt đầu tham gia vào các thị trường vận tải có tiêu chuẩn cao như châu Âu, châu...

  • Tiếp nhận tàu vận tải PVT DIAMOND

    10:18 | 12/05/2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) - đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans) mới đây đã tiếp nhận tàu PVT DIAMOND tại khu neo Hòn Gai, Quảng Ninh theo hình thức thuê mua.