• Trung Bộ hạn hán, thiếu nước cục bộ

    16:42 | 12/07/2021

    Nắng nóng gay gắt và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất lúa vụ hè thu tại nhiều địa phương. Tính riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hàng nghìn ha lúa mới gieo sạ hơn 1 tháng đang phải đối diện với tình trạng thiếu nước, nguy cơ giảm năng suất và mất mùa.