• Kiến trúc bền vững vì một tương lai không carbon

    14:40 | 08/11/2021

    Sử dụng các vật liệu hiện đại như aerogel, vật liệu nano, sợi thủy tinh, bọt kim loại, bê tông sóng... đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng sẽ là những giải pháp hiệu quả cho công trình, thành phố bền vững, không carbon trong tương lai.