• Bản tin năng lượng số 22/2023

    08:00 | 05/06/2023

    Trong khuôn khổ Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG), mới đây, tại Hà Nội, Tổ chuyên gia đặc trách về Điện gió ngoài khơi phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội thảo về chủ đề Nối lưới, quản lý vận hành và các khía cạnh kỹ thuật của điện gió ngoài khơi.

  • Bản tin năng lượng số 3/2022

    08:37 | 24/01/2022

    Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) với chủ đề Cùng nhau chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam diễn ra vào ngày 24/1.