• Bản tin năng lượng số 3/2022

    08:37 | 24/01/2022

    Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) với chủ đề Cùng nhau chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam diễn ra vào ngày 24/1.