• Quản lý chặt chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

    11:12 | 24/12/2020

    Mới đây, Bộ Y tế đã có Dự thảo Thông tư quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, trong đó đề xuất quy định quản lý chặt chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trong quá trình kinh doanh, lưu hành và sử dụng.