• Xây dựng phương án đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, than

    08:52 | 23/02/2022

    Mới đây, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và các Cục Hải quan địa phương tăng cường nắm tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển.