• Thêm phương án thoát nước, chống úng ngập cho Hà Nội

    09:14 | 03/06/2022

    Ngày 2/6, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong đề xuất nghiên cứu triển khai phương án tiếp tục xây dựng bể ngầm điều tiết chứa nước mưa để đảm bảo công tác thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội.