• Hà Nội: Dành 500 tỷ đồng để thực hiện 4 đợt kiểm định chung cư cũ

    16:40 | 13/10/2021

    NLSVN - Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập. Đa số các nhà chung cư hết niên hạn sử dụng. Mới đây, HĐND thành phố vừa ban hành thông qua Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  • Đề xuất giải pháp cải tạo chung cư cũ

    15:27 | 22/06/2019

    Trong năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với 2 thành phố có nhiều quỹ nhà chung cư cũ là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để nghiên cứu, đề xuất bổ sung giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương.