• PV GAS đồng hành cùng chương trình "Cất cánh" tháng 11 trên VTV1

    16:13 | 28/11/2019

    Cùng với tốc độ phát triển, kết nối của công nghệ 4.0, chúng ta dường như đang thay đổi hành vi khiến cái gì cũng nhanh, quyết định nhanh, phủ định nhanh... Và điều ảnh hưởng trực tiếp tới sự thay đổi của con người chính là giáo dục 4.0.