• Bản tin năng lượng số 27/2023

    08:00 | 17/07/2023

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 845/QĐ-TTg thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).