• Thêm dự án xử lý và đốt rác phát điện tại TPHCM

    09:52 | 24/02/2021

    Thời gian tới, TPHCM sẽ thúc đẩy và đầu tư dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi.