• Tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án điện vào vận hành thương mại

    10:22 | 13/07/2023

    Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nhất là thủ tục pháp lý để sớm đưa các dự án điện (nhất là các dự án năng lượng tái tạo) đi vào vận hành thương mại, tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

  • Gỡ vướng trong việc hoàn thuế GTGT cho các dự án đầu tư điện

    16:13 | 19/03/2021

    Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách cho biết, đã nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về vấn đề khó khăn trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các dự án đầu tư ngành điện. Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định liên quan.