• Tiếp tục giảm 50 - 100% một số loại phí, lệ phí

    15:59 | 29/12/2020

    Ngày 29/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.