• Tập huấn về hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp

    09:29 | 01/04/2021

    Trong 2 ngày 30 – 31/3, chương trình tập huấn về hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp, nằm trong khuôn khổ Chương trình nâng cao năng lực của Đội quản lý hiệu quả năng lượng (SEEG) được tổ chức tại TPHCM.