• EU thông qua chỉ thị về hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà

    10:53 | 26/04/2024

    Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua chỉ thị về hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà, yêu cầu các quốc gia thành viên phát triển lộ trình giảm sử dụng năng lượng trong các tòa nhà, bên cạnh việc đảm bảo rằng các công trình mới sẵn sàng sử dụng năng lượng mặt trời.