• Phà chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới không thải khí

    08:24 | 31/12/2021

    Phà chở khách chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới không thải khí đã đi vào hoạt động ở vịnh San Francisco thay cho những phà chạy bằng diesel trước kia gây ô nhiễm môi trường.

  • Khả năng sản xuất hydro từ nguồn năng lượng tái tạo

    09:57 | 18/09/2020

    Tại Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Lê Đình Chiến, Ban Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã trình bày bài tham luận với chủ đề “Hydro trong xu hướng chuyển dịch năng lượng và khả năng sản xuất hydro từ nguồn năng lượng tái...