• Công trình xanh gỡ vướng để phát triển

    23:24 | 04/01/2021

    Có khoảng 150 công trình đã hoàn thành và được chứng nhận công trình xanh (CTX) theo các hệ thống chứng chỉ quốc tế uy tín… tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua.