• Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững tại Bạc Liêu

    16:50 | 09/10/2021

    Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tối ưu hóa, trong đó sẽ tập trung phát triển kết hợp công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

  • Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

    16:13 | 12/09/2021

    Lâm Đồng là tỉnh tiên phong trong cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng cả nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều đột phá trong sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trở thành ngành kinh tế chủ lực.