• Thí điểm cơ chế tài chính thực hiện giảm phát thải khí nhà kính tại TPHCM

    10:52 | 26/06/2023

    Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong đó có cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon.

  • Giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông

    16:05 | 28/10/2021

    Ngày 28/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Hội Nữ trí thức Hà Nội, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (IRECO) tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông nhằm chống biến đổi khi hậu và bảo vệ sức khỏe cộng...