• Giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông

    16:05 | 28/10/2021

    Ngày 28/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Hội Nữ trí thức Hà Nội, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (IRECO) tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông nhằm chống biến đổi khi hậu và bảo vệ sức khỏe cộng...