• Điện gió và điện mặt trời cung cấp sản lượng nhiều hơn điện than

    10:35 | 10/02/2020

    Tính đến hết năm 2019, điện gió và điện mặt trời đã cung cấp 18% (569 TWh) sản lượng điện của EU trong khi sản lượng điện từ điện than chỉ là 15% (469 TWh). Như vậy, chỉ trong 5 năm, sản lượng điện than ở EU đã chuyển đổi từ gấp đôi sang thấp hơn sản lượng điện gió và điện mặt trời.