• Quảng Ninh: Lợi ích kép từ việc tận dụng đất đá thải mỏ

    10:22 | 20/08/2021

    Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm. Vì vậy nhu cầu đất đá để san lấp là rất lớn. Việc sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp các dự án vừa tiết kiệm tài nguyên vừa đảm bảo an toàn cho các bãi thải mỏ.