• Đà Nẵng phát huy mô hình thành phố môi trường

    15:11 | 05/08/2022

    Đà Nẵng tiên phong, tích cực trong cải cách hành chính, quản lý bền vững và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, vì một thành phố môi trường - thành phố đáng sống.

  • Đà Nẵng nỗ lực trở thành thành phố môi trường

    14:54 | 07/01/2021

    Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố đã thành công trong việc vận động người dân phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.