• Hướng dẫn giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

    18:47 | 18/06/2022

    Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức Hội thảo tham vấn các Bộ, ngành, địa phương về Sổ tay hướng dẫn thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp quốc gia.

  • Bản tin môi trường số 5/2022

    08:14 | 14/02/2022

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Hệ thống giám sát đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp quốc gia với 6 nhóm nội dung quan trọng đi kèm bộ chỉ số.