• Bản tin môi trường số 5/2022

    08:14 | 14/02/2022

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Hệ thống giám sát đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp quốc gia với 6 nhóm nội dung quan trọng đi kèm bộ chỉ số.