• Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

    15:03 | 19/04/2023

    Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.