• Đề xuất khung pháp lý cho ứng dụng lưới điện thông minh

    14:59 | 22/11/2019

    Tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo tham vấn tổng kết “Đánh giá và đề xuất khung pháp lý cho ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả cho Việt...