Truyền hình

Chuyển dịch năng lượng xanh

Thứ tư, 26/10/2022 | 15:39 GMT+7
Giá năng lượng hóa thạch tăng cao và nguồn cung gián đoạn đang thúc đẩy nhiều nền kinh tế đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững.
Theo VTV24