Video

Cơ sở quang năng đầu tiên có thể nấu chảy thép

Thứ tư, 7/4/2021 | 16:56 GMT+7
Công ty Heliogen đang phát triển một công nghệ năng lượng mặt trời với mục đích thay thế nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động công nghiệp quy mô lớn.
Theo vnexpress.net