Video

Hydro xanh - chìa khóa chống biến đổi khí hậu

Thứ hai, 27/6/2022 | 15:28 GMT+7
Quy trình sản xuất hydro bằng điện tái tạo có tiềm năng lớn để thay thế nhiên liệu hóa thạch nhưng còn nhiều thách thức để mở rộng quy mô.
Theo vnexpress.net