• Hydro xanh - chìa khóa chống biến đổi khí hậu

    15:28 | 27/06/2022

    Quy trình sản xuất hydro bằng điện tái tạo có tiềm năng lớn để thay thế nhiên liệu hóa thạch nhưng còn nhiều thách thức để mở rộng quy mô.

  • Dự án hydro xanh lớn nhất thế giới

    08:51 | 08/03/2022

    Dự án Hydrogen City tại Mỹ của Công ty khởi nghiệp Green Hydrogen International sẽ sử dụng năng lượng từ gió và mặt trời để sản xuất hydro (H2) với hang muối tại chỗ để lưu trữ.