Truyền hình

Sun Group tự ý mở tuyến đường công vụ đi qua rừng ngập mặn?

Thứ sáu, 20/9/2019 | 11:00 GMT+7
Theo tìm hiểu của Truyền hình Năng lượng Sạch Việt Nam, việc chủ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) là Tập đoàn Sun Group mở tuyến đường công vụ đi qua rừng ngập mặn là trái với quy định pháp luật.

Như Truyền hình Năng lượng Sạch Việt Nam đã thông tin ở bài trước, để hoàn thành dự án Cảng hàng không Vân Đồn, Tập đoàn Sun Group đã mở tuyến đường công vụ đi qua rừng ngập mặn thuộc hai xã Đoàn kết và xã Bình Dân của huyện Vân Đồn, chắn dòng hải lưu khiến nước trong đầm không lưu thông được, gây chết hàng chục ha rừng phòng hộ loại 3.

Cụ thể, tại khoảnh 7 tiểu khu 194, khu vực đồng Đầm Tròn thuộc thôn Đầm Tròn, xã Bình Dân, một cánh rừng có diện tích 9,88 ha chết khô hàng loạt. Cũng tại lô 1, khoảnh 1 tiểu khu 195 thuộc khu Đồng Rộc, thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết, toàn bộ cây rừng ngập mặn ở đây héo và chết hàng loạt (khoảng 13,36 ha). Tổng diện tích ước tính lên đến hàng chục ha đã bị thiệt hại.

Khoản 2, khoản 3, điều 20, Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017 quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng dưới 50ha; rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 20ha đến dưới 50ha; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 20ha đến dưới 500ha”.

Cũng theo điểm a, khoản 1, điều 58, Luật Đất đai năm 2013 thì: “Đối với dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên”.

Như vậy, việc chủ đầu tư Sun Group đã tự ý mở tuyến đường công vụ đi qua rừng ngập mặn thuộc hai xã Đoàn kết và xã Bình Dân, gây chết hàng chục ha rừng phòng hộ loại 3 khi chưa được Thủ tướng chính phủ chấp thuận là coi thường pháp luật.

Cảng hàng không Vân Đồn đã được hoàn thành gần 1 năm nay, tuy nhiên chủ đầu tư Sun Group chưa hề có thông tin về phương án cải tạo những diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư Sun Group.

PV