Quy hoạch, xây dựng

Bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại dự án khu công nghiệp Yên Phong II

Thứ năm, 7/4/2022 | 10:48 GMT+7
Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng và chủ đầu tư xác định, bổ sung quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trong khu công nghiệp khi lập thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II.

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng công bố kết luận thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng các lĩnh vực quy hoạch, thực hiện quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016 - 2020.

Theo kết luận thanh tra, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II tỷ lệ 1/5000, quy mô 655 ha (huyện Yên Phong), gồm 3 phân khu A, B, C. Trong đó, phân khu Yên Phong II - A có diện tích hơn 151 ha do Công ty CP hạ tầng Wastern Pacific là nhà đầu tư, phân khu Yên Phong II - B có diện tích gần 283 ha do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh là nhà đầu tư, phân khu Yên Phong II - C có diện tích khoảng 221 ha do Tổng công ty Viglacera - CTCP là nhà đầu tư có nhiều vi phạm.

Trong đó, nội dung thuyết minh đồ án quy hoạch chung không phân tích, đánh giá hiện trạng ô đất nhà máy, kho tàng có trong bản đồ quy hoạch chung. Quy hoạch cũng không ghi cụ thể diện tích ô đất nhà máy, kho tàng hiện trạng trong ô đất CN10 và CN15 thuộc phân khu C của bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

Thời gian phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung cũng chậm 17 ngày và thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch chung chậm 13 ngày.

Về bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại khu công nghiệp theo quy định, Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng và chủ đầu tư xác định, bổ sung quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trong khu công nghiệp khi lập thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong.

Ảnh minh họa

Kết luận thanh tra chỉ rõ việc Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh không tổ chức cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa theo đồ án được duyệt.

Ngoài ra, tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận huyện Thuận Thành (tổng diện tích 11.783 ha), nhiều vi phạm cũng được cơ quan thanh tra chỉ ra.

Trong đó, UBND huyện Thuận Thành không tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch và không công bố, công khai quy định quản lý theo đồ án được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Địa phương này cũng không tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Hạ Quyên