Công ty Chế biến than Quảng Ninh áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí

Thứ ba, 1/8/2017 | 14:31 GMT+7
Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 10/04/2017 của Đảng ủy TKV, Công ty Chế biến than Quảng Ninh áp dụng hàng loạt các biện pháp nhằm tiết giảm chi phí.

Theo đó, công ty tổ chức ký hợp đồng vận chuyển, bốc xúc giảm 3% theo đơn giá tổng hợp các công đoạn trong sản xuất than của TKV ban hành tại Quyết định số 199/QĐ-TKV ngày 10/02/2017. Đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức lao động tiền lương; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị để tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công ty cũng rà soát mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng nhanh vòng vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn; xây dựng nội quy, quy chế áp dụng nội bộ để quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, hiệu quả và ổn định.

Cùng với đó, đơn vị kiểm soát chặt chẽ chi phí trong sản xuất kinh doanh; rà soát xây dựng lại định mức chi phí giao nhận than, triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, nhất là các chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách; tạo lập ý thức tiết kiệm, văn hóa chi tiêu tiết kiệm cho người lao động trong mọi lĩnh vực.

Theo ông Ngô Xuân Trường, Giám đốc công ty, thời gian qua, công ty đã thực hiện nghiêm túc việc mua sắm vật tư, nguyên, nhiên liệu thông qua các phương thức đã được quy định trong pháp luật về đấu thầu và quy định về quản lý vật tư của TKV để đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh. Thời gian tới, bên cạnh các biện pháp tiết giảm chi phí đã triển khai, công ty tiếp tục siết chặt công tác vận tải, trang bị đầy đủ các phương tiện theo quy định như bạt che phủ, theo dõi định vị GPS tránh xảy ra tai nạn, thất thoát tài sản, thiết bị, quản lý cập nhật theo dõi đầy đủ trên sổ lý lịch của từng thiết bị, đảm bảo giá trị tài sản theo thực tế và còn lại trên sổ sách. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PV