Quy hoạch, xây dựng

Đầu tư xây dựng khu công nghiệp Gia Bình 2.500 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Thứ sáu, 26/2/2021 | 09:29 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.578 tỉ đồng với quy mô 306,69ha tại xã Đông Cứu, xã Lãng Ngâm và xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Dự án khu công nghiệp Gia Bình được đầu tư xây dựng tại xã Đông Cứu, xã Lãng Ngâm và xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong chỉ tiêu diện tích đất trồng lúa còn lại của tỉnh Bắc Ninh được phép chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 35 ngày 7/5/2018.

Bên cạnh đó, thực hiện phương án bổ sung diện tích hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần diện tích đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 luật đất đai 2013; yêu cầu nhà đầu tư khi được thuê đất thực hiện dự án phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Thủy Quỳnh