Quy hoạch, xây dựng

Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045

Thứ hai, 19/9/2022 | 15:30 GMT+7
Ngày 18/9, UBND tỉnh Bắc Ninh có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045.

Theo tờ trình, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch được điều chỉnh từ 3 đơn vị hành chính (thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn và 3 xã của huyện Quế Võ) thành 5 đơn vị hành chính (thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong). Diện tích quy hoạch từ hơn 26.300ha thành khoảng 49.137ha. Điều chỉnh thời hạn lập quy hoạch, ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.

Bắc Ninh hướng đến là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Về mục tiêu, tính chất quy hoạch: xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Điều chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch: là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao; giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe; thương mại, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và kinh tế tri thức; đô thị trung tâm kinh tế vùng Thủ đô Hà Nội, có tiềm năng phát triển.

Đồng thời, điều chỉnh dự báo phát triển gắn với các chỉ tiêu quy hoạch đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Điều chỉnh mô hình và cấu trúc phát triển: đô thị Bắc Ninh phát triển theo mô hình chùm đô thị, đa trung tâm với 3 hành lang phát triển gồm: hành lang đô thị dịch vụ dọc quốc lộ 1 (Bắc Ninh, Tiên Du, Từ Sơn); hành lang đô thị công nghiệp dọc quốc lộ 18 (Yên Phong, Bắc Ninh, Quế Võ); hành lang sinh thái dọc sông Đuống và sông Cầu; 7 khu vực phát triển đô thị tập trung được phát triển theo mô hình TOD, giới hạn phát triển bởi các nêm xanh là các tuyến sông kênh, mặt nước sinh thái, công viên, làng xóm, bảo tồn di tích văn hóa lịch sử, cảnh quan sinh thái đặc trưng.

Nội dung tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh còn điều chỉnh tổ chức không gian, quy hoạch đất công nghiệp, cập nhật và bổ sung các khu chức năng, rà soát quy hoạch và xây dựng hoàn thiện hệ thống khung hạ tầng kết nối. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 đã được thực hiện đầy đủ quy trình các bước lập quy hoạch theo quy định. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác triển khai đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch tại Bắc Ninh.

Kim Huyền