Quy hoạch, xây dựng

Hội đồng Thẩm định thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia

Thứ năm, 15/9/2022 | 08:41 GMT+7
Kết thúc Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra, 100% ủy viên, thành viên của Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch và dự thảo báo cáo thẩm định bằng hình thức bỏ phiếu.

Cụ thể, có 44 phiếu phát ra, tương đương số ủy viên, thành viên của Hội đồng thẩm định. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 100% thành viên, ủy viên nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch. Trong đó, có 7 phiếu đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, chiếm 16%; 37 phiếu đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chiếm 84% số phiếu.

Như vậy, hồ sơ Quy hoạch đã đủ điều kiện để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tháng 10 tới.

Hội đồng Thẩm định vừa thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, với dự thảo Báo cáo thẩm định, cũng đã có 100% ủy viên, thành viên Hội đồng thẩm định thông qua. Trong đó, 16 phiếu đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, chiếm 36%; 28 phiếu đồng ý thông qua nhưng với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chiếm 63%.

Theo đó, dự thảo Báo cáo thẩm định sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét.

Đây là một dấu mốc quan trọng đối với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia - quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2030, tập trung vào phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng trên phạm vi cả nước.

Đức Dũng