EVNNPC đóng điện công trình lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Sóc

Thứ hai, 1/4/2024 | 11:33 GMT+7
Mới đây, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý dự án lưới điện (BA1) phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức đóng điện và gắn biển công trình lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc do EVNNPC làm chủ đầu tư, BA1 là đơn vị quản lý A và giám sát dự án. Dự án là công trình năng lượng cấp II, nhóm C được chủ đầu tư EVNNPC phê duyệt tại Quyết định số 309/QĐ-EVNNPC ngày 17/02/2022.

Công trình được thi công trong khuôn viên TBA 110kV Đồng Sóc trên địa bàn thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Quy mô đầu tư xây dựng gồm: lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA-110/22kV. Hoàn thiện hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa, cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với trung tâm điều khiển xa khu vực đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa. Lắp đặt các ngăn tủ đường dây 22kV để đấu nối lưới điện khu vực theo quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc

Máy biến áp T2-63MVA trạm110kV Đồng Sóc

Công trình lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc đi vào vận hành mang nhiều ý nghĩa quan trọng: chống quá tải cho MBA T1; đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải của khu vực huyện Vĩnh Tường, các phụ tải công nghiệp thuộc khu công nghiệp Đồng Sóc; tạo mối liên kết mạch vòng lưới điện trung áp, nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, tin cậy cho lưới điện khu vực. Từ đó khẳng định cam kết của ngành điện trong việc đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện năng cho địa phương, các doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc; góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Phương Anh