Trong nước

Hà Nội tăng cường bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ sáu, 9/6/2023 | 15:02 GMT+7
Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy - HĐND thành phố, cùng sự vào cuộc của các cấp, Sở ngành, chính quyền địa phương. Vì thế, ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng của đa số các chủ rừng và người dân sống ven rừng cũng như khách tham quan, du lịch đã được nâng lên rõ rệt. Các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ, chủ động, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp vẫn còn diễn ra tại một số địa phương; trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra cháy rừng, dù các vụ cháy được đã được phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời...

Theo đó, thành phố nỗ lực thực hiện Công điện số 441/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái của Thủ đô.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội

Theo chỉ thị, UBND thành phố đề nghị UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lâm nghiệp. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời triển khai huy động ngăn chặn và xử lý các tình huống cháy rừng mới phát sinh, không để cháy rừng lan rộng. Đặc biệt, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh còn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức thực hiện chỉ thị nghiêm túc và thường xuyên báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở; tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn có diễn biến phức tạp về khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, san ủi, xây dựng trên đất lâm nghiệp trái pháp luật; xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định.

Phối hợp vớ UBND các huyện, thị xã có rừng, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn tổ chức thường trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng có cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên nhằm chủ động, kịp thời xử lý khi xảy ra cháy rừng.

Thực hiện nhiệm vụ dự báo, quan sát phát hiện lửa rừng 24/24 giờ theo quy định, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm để phân vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kịp thời phát hiện sớm điểm cháy. Khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, bằng mọi hình thức phải nhanh chóng thông báo đến UBND các cấp có rừng, các chủ rừng trên địa bàn theo quy định…

Ngân Hoa