Quốc tế

Lượng phát thải CO2 từ nhiên liệu hóa thạch ở mức cao kỷ lục vào năm 2023

Thứ ba, 5/12/2023 | 14:54 GMT+7
Theo nghiên cứu mới của nhóm khoa học Ngân sách carbon toàn cầu, lượng khí thải carbon toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch đã tăng trở lại vào năm 2023 – đạt mức kỷ lục.

Báo cáo Ngân sách carbon toàn cầu thường niên dự báo lượng phát thải carbon dioxide (CO2) hóa thạch là 36,8 tỷ tấn vào năm 2023, tăng 1,1% so với năm 2022. Lượng khí thải CO2 hóa thạch đang giảm ở một số khu vực bao gồm châu Âu và Hoa Kỳ nhưng nhìn chung vẫn tăng và các nhà khoa học cho biết hành động toàn cầu nhằm cắt giảm nhiên liệu hóa thạch diễn ra không đủ nhanh để ngăn chặn biến đổi khí hậu nguy hiểm.

Phát thải từ thay đổi mục đích sử dụng đất (chẳng hạn như phá rừng) được dự đoán sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn còn quá cao để có thể bù đắp bằng mức độ trồng rừng và trồng rừng mới (rừng mới).

Báo cáo dự đoán tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu (từ hóa thạch và thay đổi sử dụng đất) sẽ là 40,9 tỷ tấn vào năm 2023. Con số này tương đương với mức của năm 2022 và là một phần của “bình nguyên” 10 năm – còn lâu mới đạt được mức giảm mạnh lượng khí thải vốn cực kỳ cần thiết để đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Exeter, Đại học East Anglia (UEA), Trung tâm Nghiên cứu khí hậu quốc tế CICERO, Đại học Ludwig-Maximilian Munich và 90 tổ chức khác trên thế giới.

Lượng phát thải CO2 từ nhiên liệu hóa thạch ở mức cao kỷ lục vào năm 2023

Giáo sư Pierre Friedlingstein, Viện Hệ thống toàn cầu thuộc Đại học Exeter (Anh), người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Tác động của biến đổi khí hậu là hiển nhiên ở xung quanh chúng ta nhưng hành động nhằm giảm lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch vẫn còn rất chậm. Bây giờ có vẻ như không thể tránh khỏi việc chúng ta sẽ vượt quá mục tiêu 1,5 độ C của Thỏa thuận Paris và các nhà lãnh đạo dự họp tại COP28 sẽ phải đồng ý cắt giảm nhanh chóng lượng phát thải từ nhiên liệu hóa thạch thậm chí để duy trì mục tiêu 2 độ C”.

Giáo sư Corinne Le Quéré, Giáo sư nghiên cứu xã hội Hoàng gia tại trường Khoa học Môi trường của UEA cho biết: “Dữ liệu CO2 mới nhất cho thấy những nỗ lực hiện tại không đủ sâu hoặc rộng để đưa lượng khí thải toàn cầu theo quỹ đạo giảm xuống hướng tới phát thải ròng bằng 0 nhưng một số xu hướng phát thải đang bắt đầu cho kết quả, cho thấy các chính sách về khí hậu có thể có hiệu quả. Lượng khí thải toàn cầu ở mức hiện nay đang làm tăng nhanh nồng độ CO2 trong bầu khí quyển của chúng ta, gây thêm biến đổi khí hậu và các tác động ngày càng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng”.

“Tất cả các quốc gia cần phải khử cacbon trong nền kinh tế của mình nhanh hơn hiện tại để tránh những tác động tồi tệ hơn của biến đổi khí hậu”, Giáo sư Corinne Le Quéré nhấn mạnh.

Báo cáo Ngân sách carbon toàn cầu do một nhóm quốc tế gồm hơn 120 nhà khoa học thực hiện, cung cấp thông tin cập nhật hàng năm được bình duyệt, xây dựng dựa trên các phương pháp đã được thiết lập một cách hoàn toàn minh bạch. Ấn bản năm 2023 (báo cáo thường niên lần thứ 18) sẽ được công bố trên tạp chí Earth System Science Data.

Lan Anh