Nghiệm thu dự án “Đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng”

Thứ sáu, 14/5/2021 | 09:19 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức nghiệm thu dự án “Đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng”.

Ngày 13/5, EVNNPC tổ chức tổ chức nghiệm thu đưa vào vận hành dự án “Đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng” đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn. Điều hành Hội đồng nghiệm thu và chủ trì phiên họp là ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVNNPC. 

Đường dây 110kV Sơn Tây – Yến Mao - Phố Vàng

Trước phiên họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Minh Tuấn đã đề nghị các thành viên Hội đồng đi kiểm tra, đánh giá hiện trường dự án “Đường dây 110KV Sơn Tây – Yên Mao – Phố Vàng”. Tiếp đó, tại phiên họp của Hội đồng, ông Lê Minh Tuấn phân công cụ thể cho từng thành viên Hội đồng và tổ chức thực hiện công việc được giao. Các thành viên Hội đồng thảo luận và đánh giá chi tiết các hạng mục của dự án.

Kết thúc phiên họp, ông Lê Minh Tuấn chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát lại các nội dung trước khi đóng điện, đưa dự án vào vận hành đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra hiện trường dự án “Đường dây 110KV Sơn Tây – Yên Mao – Phố Vàng”

Ông Lê Minh Tuấn cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai những công tác tiếp theo để chuẩn bị cho công tác đóng điện như: Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) có văn bản báo địa phương về việc đóng điện và triển khai các công tác chuẩn bị đóng điện; Ban Kỹ thuật và Ban Quản lý Đầu tư có công văn giao PC Phú Thọ chuẩn bị sản xuất; Ban Công nghệ thông tin kiểm tra thông quang, tín hiệu bảo vệ so lệch; Ban Truyền thông mời các cơ quan báo chí phối hợp để tăng cường hiệu quả truyền thông ra bên ngoài nhằm nâng cao vai trò và hình ảnh của ngành điện trong xã hội…

Hồng Nhung