Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu phương pháp quản lý rủi ro ngập lụt và quy hoạch đô thị

Thứ sáu, 1/11/2019 | 15:33 GMT+7
Lồng ghép các phương pháp tiếp cận hệ sinh thái vào quản lý rủi ro ngập lụt để phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam với dự án FloodAdaptVN.

Miền Trung Việt Nam đang trên đà đô thị hóa mạnh mẽ, đặc biệt ở các thành phố vừa và nhỏ. Khu vực này cũng đang phải đối mặt với sự gia tăng lượng mưa đáng kể và lũ lụt thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu cũng như việc thay đổi phương thức sử dụng đất. 

Mới đây, tại Ngày Khoa học Đức, ông Felix Bachofer, Trung tâm Không gian Vũ trụ Đức (DLR), đã giới thiệu dự án FloodAdaptVN với mục đích giảm thiểu rủi ro ngập lụt ở miền Trung Việt Nam thông qua thực hiện các chiến lược thích ứng dựa trên hệ sinh thái và các khung quản lý rủi ro ngập lụt ở địa phương. Dự án được tập trung nghiên cứu ở vùng đô thị ven biển và khu vực ngoại thành của tỉnh Thừa Thiên Huế với các mô hình phân tích rủi ro ngập lụt bằng dữ liệu tại chỗ và vệ tinh viễn thám, từ đó đánh giá tiềm năng cho giảm thiểu rủi ro lũ lụt, các biện pháp thích ứng và chuyển rời rủi ro.

Trong hội nghị, ông Felix Bachofer trình bày một số mục tiêu chính của dự án, bao gồm: nhìn nhận và đánh giá các tác nhân, điểm nóng rủi ro ngập lụt hiện tại và tương lai ở miền Trung Việt Nam; điều tra các rào cản gây khó khăn trong thực hiện các giải pháp dựa trên hệ sinh thái để thích ứng và giảm thiểu rủi ro ngập lụt; phát triển công cụ hỗ trợ dựa trên các biện pháp thích ứng đã được xã hội chấp nhận với chi phí thấp.

Ông Felix Bachofer trình bày tại hội nghị

“FloodAdaptVN giúp mô hình hóa các thảm họa lũ lụt hiện tại và trong tương lai dưới dạng kịch bản biến đổi khí hậu, ngoài ra, dự án còn lồng ghép tri thức và dữ liệu khoa học từ cư dân địa phương và nguồn thông tin liên quan vào hệ thống thông tin quy hoạch ngập lụt, từ đó đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề”, ông Felix Bachofer cho hay.

Phương pháp FloodAdaptVN được đồng thiết kế bởi các bên liên quan từ năm 2017 – 2018, kiểm nghiệm và tiếp tục phát triển ở một số khu vực nghiên cứu được lựa chọn trong năm 2019 – 2020 và sẽ được lồng ghép vào các khung quản lý rủi ro ngập lụt và quy hoạch đô thị Việt Nam trong tương lai.
 

Thanh Tâm