Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa: Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thứ ba, 14/12/2021 | 15:10 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 5060/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thủ tục hành chính cấp tỉnh Sở Xây dựng: đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị), dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác.

Sở Giao thông vận tải: đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trừ các công trình Quy định tại điểm a khoản 4 điều 52, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ảnh minh họa

Sở Công Thương: đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trừ các công trình quy định tại điểm a khoản 4 điều 52, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.

Đối với các công trình xây dựng trong phạm vi quản lý được UBND tỉnh phân công, phân cấp cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Thủ tục hành chính cấp huyện: đối với các công trình trên địa bàn quản lý có quy mô sau đây: các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng cấp III và cấp IV với quy mô công trình đảm bảo 03 tiêu chí: tổng diện tích sàn ≤ 1000 m2; nhịp kết cấu lớn nhất ≤ 12 m; số tầng ≤ 03 tầng. Các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp cấp III và cấp IV có diện tích mặt bằng quy hoạch được duyệt ≤ 5,0 ha. Các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III và cấp IV.

Các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp III và cấp IV. Các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có quy mô, tính chất như sau: công trình đường bộ (không bao gồm cầu) cấp III và cấp IV; các công trình cầu cấp IV gồm: cầu đường bộ; cầu vượt dành cho người đi bộ, xe đạp; cầu treo dân sinh; cầu dây võng một nhịp nằm trên đường giao thông nông thôn và khổ cầu không lớn hơn 3,5 m.

Hạ Quyên