Quy hoạch, xây dựng

Thông qua quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng

Thứ ba, 11/5/2021 | 10:38 GMT+7
Tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng nằm trên địa giới hành chính của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Ngày 10/5, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để thống nhất thông qua hai nghị quyết: quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng, kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Khu công nghiệp Hữu Lũng nằm trên địa giới hành chính của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn)

Khu công nghiệp Hữu Lũng nằm trên địa giới hành chính của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn); diện tích nghiên cứu lập quy hoạch gần 600 ha. Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng nhằm tạo quỹ đất mới mang tính chiến lược, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vị trí của khu đất để sử dụng vào mục đích xây dựng khu công nghiệp tập trung gồm các ngành nghề công nghiệp; tạo việc làm cho người lao động; góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh; thực hiện công bằng xã hội và ổn định; phát triển thị trường bất động sản; góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư.

Đối với kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, Lạng Sơn có tổng vốn đăng ký là 35 nghìn tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 22 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương 13 nghìn tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2021, Trung ương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Lạng Sơn hơn 14,8 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Các nguồn vốn được bố trí đầu tư tập trung, thống nhất, tiếp tục khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, tránh lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp quy hoạch.

Thủy Quỳnh