Trong nước

Ưu tiên đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh

Thứ sáu, 30/6/2023 | 14:46 GMT+7
Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư, kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông báo, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo; việc rà soát, trình và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm (còn 714/1.146 quy định đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi) và chưa chú trọng tham vấn lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động khi ban hành TTHC, quy định kinh doanh. 618/699 TTHC chưa được thực thi phương án phân cấp; 808/1.146 TTHC chưa được đơn giản hóa theo 19 Nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý cư dân…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chặt chẽ, kịp thời; còn tình trạng níu kéo, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thiếu phân cấp, phân quyền.

Về phương hướng, giải pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu lựa chọn những quy định, TTHC đang là rào cản để tập trung cải cách, trước mắt tập trung ưu tiên các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC về đầu tư, kinh doanh và TTHC trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, xuất nhập khẩu, giáo dục đào tạo, y tế…

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Thực hiện giao ban định kỳ và làm việc trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai. Đôn đốc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã được phê duyệt, trước mắt tập trung vào 714 quy định đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi, 618 TTHC đã phê duyệt phương án phân cấp chưa được thực thi, 808 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân chưa thực thi đơn giản hóa theo 19 Nghị quyết chuyên đề và việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại các Bộ, cơ quan, địa phương.

Thông báo cũng nêu rõ, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết ngày 31/12/2023 để tập trung cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC và các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân), trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, có định lượng kết quả, sản phẩm cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2023.

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ gồm từ 10 - 12 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ phó thường trực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ phó, Thứ trưởng Bộ Công an - tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 làm tổ phó, lãnh đạo một số Bộ, cơ quan làm thành viên và Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC làm ủy viên thường trực.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về cải cách TTHC; kỷ cương hành chính và nhận diện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai, trước mắt tập trung vào các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã phê duyệt nhưng chưa được thực thi…

An Vinh