Vĩnh Phúc và Tuyên Quang phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản

Thứ bảy, 20/1/2024 | 16:14 GMT+7
UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Tuyên Quang mới đây đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực vùng giáp ranh giữa hai tỉnh.

Theo quy chế phối hợp, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang sẽ tổ chức phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các khu vực khoáng sản tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định. Cơ quan chủ trì kiểm tra của tỉnh Vĩnh Phúc hoặc tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thông báo cho cơ quan cùng cấp của tỉnh giáp ranh biết và phối hợp thực hiện khi cần thiết. Tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, khi xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép, chính quyền địa phương tại khu vực đó chủ trì, phối hợp với cơ quan cùng cấp tỉnh giáp ranh tổ chức kiểm tra, thống nhất hình thức xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp, trong quá trình xử lý có ý kiến khác nhau thì cơ quan chủ trì quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Tùy theo tính chất, nội dung cần phối hợp, các hình thức phối hợp gồm: văn bản đề nghị phối hợp; trường hợp khẩn cấp có thể thông báo qua điện thoại, sau đó có văn bản đề nghị, khi cần thiết thì trực tiếp làm việc để thông báo, trao đổi thông tin, tài liệu; thành lập nhóm Zalo giữa hai địa phương (cấp huyện, cấp xã) giáp ranh giữa hai tỉnh; thành lập đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp xã giáp ranh giữa hai tỉnh.

Ảnh minh họa

Trong công tác ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khoáng sản trái phép, UBND các cấp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang có trách nhiệm chỉ đạo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền. Phối hợp, tạo điều kiện về lực lượng, trang thiết bị, đồng thời tổ chức ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Ngăn chặn các đối tượng vi phạm di chuyển sang tỉnh giáp ranh, trường hợp các đối tượng vi phạm đã di chuyển sang tỉnh giáp ranh, cần thông báo ngay cho cơ quan quản lý cùng cấp biết, xử lý. Phát huy và tận dụng tối đa nguồn thông tin của nhân dân tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Tại các khu vực khoáng sản giáp ranh, UBND cấp huyện, cấp xã khi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản có thể kết hợp tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và nhân dân của tỉnh giáp ranh trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản nói chung và công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực giáp ranh.

Thực hiện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Kịp thời đăng tin bài về gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản, nhằm động viên, khích lệ phong trào bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Địa phương khu vực giáp ranh tạo cơ chế thuận lợi như thông báo số điện thoại, bố trí hộp thư để kịp thời tiếp nhận đầy đủ thông tin phản ánh, tố giác tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quy chế này; tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý, hoạt động khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, tổ chức những cuộc họp, hội nghị liên quan…

An Vinh