Nghiên cứu - Trao đổi

Xây dựng kiến trúc doanh nghiệp và kinh nghiệm chuyển đổi số

Thứ tư, 22/9/2021 | 09:21 GMT+7
Từ ngày 22 – 24/9, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp với Tổ chức Cố vấn Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu (T.E.T – Melbourne, Australia) tổ chức hội thảo “Kiến trúc doanh nghiệp và kinh nghiệm chuyển đổi số”.

Với việc tổ chức hội thảo về “Kiến trúc doanh nghiệp và kinh nghiệm chuyển đổi số”, EVNHCMC mong muốn được lắng nghe những đánh giá và chia sẻ từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước để có thể tiếp tục nâng cao nhận thức về xây dựng kiến trúc doanh nghiệp, hoàn thiện lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty bám sát nhu cầu thực tiễn.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ nghe các chuyên gia của EVNHCMC trình bày các tham luận: Bản đồ quản lý - vận hành đo xa GIS-MDIS; Ứng dụng di động - phân hệ kinh doanh; Truyền thông & chuyển đổi nhận thức; Quản trị chuyển đổi số; Hành trình thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất tại Tổng công ty Điện lực TPHCM; Chuyển đổi số trong công tác đầu tư xây dựng; Ứng dụng công nghệ trong thu thập & phân tích dữ liệu – xây dựng hệ thống IoT Gateway phục vụ khai thác đo xa và FI.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Tổ chức T.E.T sẽ chủ trì 3 buổi tọa đàm về các chuyên đề: Kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Artchitecture); Chuyển đổi số (Digital Transformation); Trình bày quan điểm tư vấn và thảo luận để đi đến giải pháp cho các bài toán/vấn đề đặt ra từ EVNHCMC.

EVNHCMC quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi số trên tất cả các mặt hoạt động vào cuối năm 2022

Thông qua hội thảo, EVNHCMC xác định việc triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện đóng vai trò đặc biệt quan trọng và quyết định trong chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tới. Cũng là sự thể hiện cam kết của Tổng công ty Điện lực TPHCM với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND TPHCM trong quyết tâm thực hiện chuyển đổi số. 

Theo đó, với việc đề ra chủ đề “Tập trung đầu tư phát triển lưới điện; Thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất – kinh doanh và quản trị doanh nghiệp” làm định hướng hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2022, EVNHCMC quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi số trên tất cả các mặt hoạt động vào cuối năm 2022.

Thu Hà