• Phối hợp khoa học và công nghệ trong hoạt động nông nghiệp

    17:23 | 27/06/2021

    Mới đây, chương trình Phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2030 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã được ký kết thành công.

  • Xây dựng đô thị thông minh áp dụng hình thức đối tác công - tư

    11:37 | 16/10/2018

    Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng, các startup có công nghệ, nhưng đối với các vấn đề lớn như thành phố thông minh thì không phải startup nào cũng có cơ hội để thử nghiệm. Điều đó rất cần sự “cởi mở” từ phía lãnh đạo của các thành phố nhằm tạo ra môi trường, tạo điều kiện cho...